Köpa faktura

Har du behov av att hitta ett factoringföretag som köper dina fakturor? Det finns flera företag på den svenska marknaden som har som affärsidé att köpa faktura eller fakturor från företag som har behov av att förbättra sin likviditet. Företag som vill köpa faktura brukar ofta kallas för factoringbolag. Företagen som arbetar med factoring är ofta någon typ av finansinstitut.

Det vanligaste är att företag väljer att på löpande basis sälja ett större antal fakturor till ett factoringbolag. Efter att ett factoringbolag köpt din faktura så sköter de själva indrivningen av pengarna. I och med att de köpt faktura från dig så tar de även över den eventuella risken att kunden inte betalar fakturan.

Många factoringbolag arbetar på den svenska marknaden och köper antingen enstaka fakturor eller större antal fakturor på mer löpande basis. Nedan följer några exempel på företag som är intresserade av att köpa faktura.

Factoring

Fakturaköp via factoring är en finansieringslösning som riktar sig till företag som behöver få tillgång till kontanter snabbt, men som inte har möjlighet att använda sig av traditionella lån eller krediter.

När du väljer att sälja dina fakturor via factoring så säljer du dina obetalda fakturor till en factoringföretag, som betalar ut ett belopp till dig på en gång. Beloppet du får utbetalt motsvarar vanligtvis mellan 70-90% av fakturans värde. När kunden betalar sin faktura till factoringföretaget får du resten av beloppet, minus en avgift som factoringföretaget tar ut för sin tjänst.

Fakturaköp via factoring kan vara ett bra alternativ för företag som behöver få tillgång till kontanter snabbt, men som inte har möjlighet att använda sig av traditionella lån eller krediter. Det kan också vara ett bra alternativ för företag som vill minimera risken för obetalda fakturor, eftersom factoringföretaget tar över ansvaret för att driva in betalningar från kunderna.

Det är viktigt att du läser igenom villkoren för fakturaköp via factoring noga innan du väljer att använda den här finansieringslösningen. Factoringföretag kan ta ut olika avgifter och det kan finnas begränsningar för vilka fakturor du kan sälja. Så se till att du förstår hur factoring fungerar och att det är en lösning som passar för just ditt företag innan du går vidare med det.

Hur fungerar fakturaköp?

På en övergripande nivå fungerar fakturaköp via factoring enligt följande steg för steg-beskrivning:

  1. Företaget kontaktar en factoringföretag och ber om att få sälja sina fakturor.
  2. Factoringföretaget granskar företagets fakturor och gör en bedömning av hur stor risk det finns för att fakturorna inte kommer att betalas.
  3. Factoringföretaget erbjuder företaget ett pris för fakturorna, som motsvarar mellan 70-90% av fakturans värde.
  4. Företaget säljer sina fakturor till factoringföretaget och får pengar på en gång.
  5. Factoringföretaget tar över ansvaret för att driva in betalningar från kunderna.
  6. När kunden betalar sin faktura till factoringföretaget får företaget resten av beloppet, minus en avgift för tjänsten.

Olika finansieringssätt

Det finns många olika finansieringslösningar som företag kan välja mellan när de behöver tillgång till kapital. Vilken lösning som passar bäst beror på företagets specifika behov och situation. Här är några exempel på olika finansieringslösningar för företag:

Det finns många olika finansieringslösningar att välja mellan, och vilken som passar bäst beror på företagets specifika behov och situation. Så det är viktigt att företaget tar reda på vilka olika finansieringsalternativ som finns tillgängliga innan något beslut fattas om vad som är bäst för företaget.