Köpa faktura

Har du behov av att hitta ett factoringföretag som köper dina fakturor? Det finns flera företag på den svenska marknaden som har som affärsidé att köpa faktura eller fakturor från företag som har behov av att förbättra sin likviditet. Företag som vill köpa faktura brukar ofta kallas för factoringbolag. Företagen som arbetar med factoring är ofta någon typ av finansinstitut.

Det vanligaste är att företag väljer att på löpande basis sälja ett större antal fakturor till ett factoringbolag. Efter att ett factoringbolag köpt din faktura så sköter de själva indrivningen av pengarna. I och med att de köpt faktura från dig så tar de även över den eventuella risken att kunden inte betalar fakturan.

Många factoringbolag arbetar på den svenska marknaden och köper antingen enstaka fakturor eller större antal fakturor på mer löpande basis. Nedan följer några exempel på företag som är intresserade av att köpa faktura.