Fördelar och nackdelar

Precis som med allt här i världen så finns det både fördelar och nackdelar med att låta ett factoringbolag köpa dina fakturor. Den tydligaste fördelen med att sälja fakturor är att du ökar likviditeten i bolaget då du får betalt snabbare. Ofta får du betalt för de sålda fakturorna inom 24 till 48 timmar. Att sälja fakturor kan vara ett alternativ om ditt företag får ett plötsligt behov av förbättrad likviditet. Det kan även vara en permanent lösning där alla fakturor säljs på löpande basis.

En annan fördel är att factoringbolaget övertar kreditrisken genom att köpa dina fakturor. Du får betalt för fakturan oavsett om kunden i slutändan betalar eller inte. Många ser det även som en fördel att de bättre kan fokusera på kärnverksamheten genom att sälja fakturorna till ett factoringbolag.

Nackdelen med att låta ett factoringbolag köpa en faktura är att du inte får ut hela fakturabeloppet. Ett factoringbolag köper inte din faktura för hela beloppet. De tar ut en avgift som oftast är några procent av fakturabeloppet. Som vi nämnt tidigare så tar de genom fakturaköpet även över kreditrisken, vilket de självklart inte gör gratis.

För att sammanfatta så får du, genom att sälja dina fakturor till ett factoringbolag, betalt inom 24-48 timmar, factoringbolaget tar över kreditrisken, men de tar några procent av fakturabeloppet i avgift.